Etkili İletişim Teknikleri

Etkili İletişim Teknikleri

İletişim konusunda ülkemizin en yetkin isimlerinden birisi olan Özden Aytaç ile “Etkili İletişim” üzerine çok keyifli bir sohbet yaptık. İletişim çok hassas noktalarına dair çok önemli tespitler içeren bu söyleşiyi okuduktan sonra hepimizin iletişim gücüne olumlu katkı yapmasını diliyoruz

‘Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.’ diyen atalarımızın iletişime bakışı bizden farklıydı mutlaka. Günümüz insanın hayatında iletişim nerede duruyor?

“Önce anlamaya çalışın sonra anlaşılmaya çalışın.” Bu ilke insanlar arasındaki etkili iletişimin altın anahtarıdır. Kişinin kendini bilmesi, onun kendi algılama, yorumlama, yansıtma, duygu ve arzularının farkında olması demektir. Karşısındakinin farkında olan kişi ise onun davranışının nasıl bir iç dünyayı yansıttığını onun deneyimlerinin ve yaşantılarının ne olduğunu anlar.
İletişim sadece konuşmak değildir. İletişim aynı zamanda;
• Neyi, ne zaman, nerede, nasıl söyleyeceğini bilmek,
• Olayları basite indirgeyerek sunabilmek,
• Akıcı bir dille ve karşınızdaki kişiyle göz kontağı kurarak konuşabilmek,
• Dikkati yoğunlaştırabilmek ve karşınızdaki kişinin verilen mesajı anlayıp anlamadığını kontrol edebilmektir.

 

O zaman iletişimde de başlangıç noktası kişinin kendini bilmesi. Bizim eğitim sistemimiz de iletişime dair herhangi bir eğiticilik yok. İletişim gibi kavramların ancak büyünce farkına varıyoruz. Buna rağmen bazı insanlar doğal olarak kendilerini geliştirip çok etkili iletişim kurabiliyorlar. Etkili iletişim sahibi olmak eğitimle ne kadar mümkün peki, herkes eğitimle iyi bir etkili iletişime sahip olabilir mi?

Dil, bir iletişim aracıdır ve ne kadar yetkin olursa, o denli etkin kullanılabilir. Konuşanı dinleyen, sözleri bir bütün olarak algılar: Konu, seçtiği sözcükler, ses tonu, duruş ve tavır.
Doğru ve etkili konuşabilme, iletişim yöntemleri, diksiyon ve beden dilinin bilinçli kullanımını derslerinin amacı da anlatımı etkili ve güçlü kılmanın yollarını göstermektir.
Bu konuların tümünü öğrenebilmek için klasik okul eğitimi yeterli değil elbette.
Bu nedenle kişisel gelişime yönelik kurs, seminer ya da özel derslere gereksinim duyuluyor. Günümüzde başarının yolu, bilgiyi ve düşünceyi doğru ifade edebilmekten geçtiği için bireyin kendine yatırım yapması, kişisel gelişimine önem vermesi, doğru ve etkili konuşma tekniğini öğrenmesi kariyeri açısından büyük önem taşıyor. Eğitim düzeyi, okuma alışkanlığı, sözcük dağarcığı, analitik düşünme becerisi, öğrenme ve algılama kapasitesi oranında birey, aldığı konuşma eğitimiyle çok daha iyi bir noktaya gelecektir hiç kuşkusuz.

Kadim kültürler, hatta bizim kültürümüz de susmayı çok önemser. Susmanın da bir iletişim dili olduğunu ve bilgeliğin suskunlukla ulaşabilecek bir hedef olduğu söylenir. Bunun yanında Mevlana da ‘Konuş ki seni görebileyim der.’ İletişimi bu susmanın ve görünür olmanın arasında nasıl dengede tutacağız peki?

Öncelikle “susma” sözcüğünün anlamını düşünelim: Konuşması beklenen kişinin hiçbir söz söylememesi, konuşmamasıdır. Neden konuşmaz kişi? Bilgisi olmadığı için, söylemeye cesaret edemediği için, bulunduğu durumda her sözün anlamsız kalacağını sandığı için, söyleyeceklerini anlamayacaklarını öngördüğü için.. .Olasılıkları çoğaltmak mümkün. Cehaletten ve düşüncesizlikten susmakla, gereksiz ve boş konuşmak aynı kefededir. İkisi de anlamsız ve etkisizdir.
Bu açıklamalar üzerinde düşündüğümüz zaman susma durumunun bazen sözden daha anlamlı olduğunu bile düşünebiliriz. Hangi durumda susulacağını hangi durumda konuşulacağını bilmek ise eğitim, olgunluk ve hayat deneyimi gerektirir. Birey böylece gereksiz hezeyanlara, öfkelere yenik düşmeden sakince konuşabilmeyi, doğru sözcükleri seçebilmeyi öğrenir. Yerine, zamanına ve konuşmanın içeriğine uygun konuşmanın önemini bildiği kadar: susması gerektiği yerde de susmanın bilgece bir susuş olduğunu bilir.

Belli mi olur ilerde “etkili susma” konusu da bir eğitim konusu olabilir. Peki iletişimde ipleri elde tutmak için neler yapmamız gerekiyor. Kendimizi bu konuda nasıl geliştirebiliriz?

Okuma, dinleme, anlama, anlatma kavramlarının içeriği üzerinde düşünerek, aktif bir okuyucu ve dinleyici olabilmek, algıladıklarını düşünerek, yorumlayarak yeni düşüncelere ulaşabilmek, anlatımı etkin kılmaya yönelik temel öğretilerdir. Kariyer yolunda ilerleyen ve anlatımını, bilgisi ve bilgisini etkin biçimde sunabileceği ölçüde geliştirmek isteyen bireyler, kişisel gelişimleri için etkin anlatım dersleri alabilirler.

İletişimi dört ana başlıkta toplamıştınız. Neyi, ne zaman, nerede, nasıl söyleyeceğini bilmek, olayları basite indirgeyerek sunabilmek, akıcı bir dille ve karşınızdaki kişiyle göz kontağı kurarak konuşabilmek, dikkati yoğunlaştırabilmek ve karşınızdaki kişinin verilen mesajı anlayıp anlamadığını kontrol edebilmektir. Bu 4 maddeyi biraz açabilir misiniz?

Dilin bir toplumsal yanı bir de bireysel yanı vardır. Her birimiz eğitimimize, düşünce düzeyimize ve kişiliğimize uygun bir dil ve anlatım geliştiririz. Örneğin soyut sözcükler seçme, uzun ya da kısa cümleler kullanma, benzetmeler yapma, özgüvenli ya da ürkek konuşma gibi… Bu durum bizim bulunduğumuz ortamla uyumlu konuşmalar yapabilmemizi de etkiler. Özel yaşamda kırık dökük bir dille gelişigüzel bir konuşma alışkanlığı edinen kişi, iş ortamında, kendini doğru ifade edemeyeceği için sorun yaşar. Bireyin düşünce düzeyi ne kadar gelişirse dil yeteneği de o denli gelişir ve böylece her ortamda kendini doğru ifade eder, bilgisini başarıyla aktarır, kişilerle göz kontağını rahatça kurar, söylemek istediklerini laf kalabalığı yapmadan, amacına uygun bir mesaj vererek anlatır. Hem yakın çevresinde hem kariyer ortamında iletişim becerisinin avantajını yaşar.
Özgüveni, bilgisi ve dil becerisi gelişmemişse; duygu ve düşüncelerini hem özel hayatta hem iş çevresinde, toplumda rahat ifade edemez, ortama uygun sözcükleri seçmekte zorlanır. Sözü döndürüp dolaştırır ne dediği netleşmez, göz temasından kaçınır.

Sizden okurlarımız için etkin iletişim tüyoları istesek. Mesela 10 tane:)
Basit önerilerde bulunabilirim:
-”Neden konuşuyorum, kime, ne söylemek istiyorum.” Konuşmaya başlamadan önce bunu mutlaka tasarlayın.
-Önce söylemek istediklerinizi ve sözün nereye gidebileceğini bir düşününün.  Ağızdan çıkan sözü geri almak çok zordur.
-İçtenlikli ve dürüst olmak, yalan söylememek konuşmanıza olumlu yansır. Yalan, abartı, yapay ifadeler iticidir, inandırıcı olmaz.
-Samimiyetle laubalilik karıştırılmamalıdır. Samimiyet ölçülü olursa açık sözlülük olur ama laubalilik patavatsızlık demektir.
-Kendinizi övmekten kaçının, hiç kimse bunu dinlemekten hoşlanmaz.
-Karşınızdakinin fikirlerini dinlemeye ve anlamaya özen gösterin.
-Hep siz konuşmayın, karşınızdakine söz hakkı tanıyın,
-Saygı ilkesini asla çiğnemeyin,
-Kendinize söylenmesini istemediklerinizi siz de başkalarına söylemeyin.
-Gerektiğinde takdir edin övgü sözlerini esirgemeyin.
-Ses tonunuzu ayarlayın; azarlar gibi ya da bağırarak söylenen mesajlar yerine ulaşmaz.
-Beden dilinizin yani bakış-yüz ifadesi ve duruşunuzun mesajınızı sözlerinizden daha çok etkilediğini unutmayın.


Siz nasıl eğitimler düzenliyorsunuz ve okurlarımız size nasıl ulaşabilir.

Eğitimleri kuruma veya kişilere göre planlayarak veriyorum. Kurumsal veya bireysel ders istediğinde bulunabilirsiniz. Mail adresim: ozdenaykac@gmail.com
***
ÖZDEN AYKAÇ Kimdir?

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.  Pedagoji ve Kütüphanecilik sertifikaları aldı.  Yüksek lisansını Yeni Türk Edebiyatı dalında yaptı.
İtalyan Eğitim Bakanlığı’nın “Başarı Bursu”nu kazanarak, Perugia Üniversitesi’nde eğitim aldı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. Drama derslerinin yanı sıra; Konuşma ve yazma eğitimi, dersleri verdi.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından; öğrenci, personel ve okul dışındaki kuruluşlar için düzenlenen seminerlerde de; “Doğru ve Etkili Anlatım” ve “Yaratıcı Drama” Sunum Teknikleri” konularında eğitim verdi.
Yakın Doğu Üniversitesi”nde, Türk Dili Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı.
Diksiyon ve Konuşma Eğitimi, Batı Edebiyatı dersleri verdi.
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, Türk Dili Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.
İTÜ Vakfınca düzenlenen kişisel gelişim seminerlerinde, doğru ve etkili anlatım, rapor yazma ve sunum teknikleri konularında seminerler verdi.
Radyo ve TV programı hazırladı, sundu, çok sayıda programa konuk olarak katıldı.
“Yazılı, Sözlü, Bilimsel Anlatım Tekniği” (ortak çalışma) adlı kitabı, halen İTÜ’de ders kitabı olarak okutulmaktadır. “Türk Dili ” , “Yazılı ve Sözlü Anlatım Sanatı”, “Anlatım Sanatı” adlı kitaplarının yanı sıra “Arayış” adlı bir de şiir kitabı vardır.
Ayrıca reklam ve belgesel film senaryoları ile dergi ve gazetelerde yayımlanmış çok sayıda yazıları ve öyküleri bulunmaktadır.

 

 söyleşiyi yapan: adem özbay


Bir önceki yazımız olan Yabancı Dil Öğrenmenin 10 Temel Adımı başlıklı makalemizde kişisel gelişim ve yabancı dil, yabancı dil en kolay nasıl öğrenilir ve yabancı dil öğrenme teknikleri hakkında bilgiler verilmektedir.

468 ad

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Hızlı Ve Öfkeli 6 izle Dünya Savaşı Z izle Maskeli Süvari izle